top of page

«a sharp, uncompromising portrait of grief worth checking out.» 

- Robert Bell

«Sammen» er en sensasjon. Skildringen av barnets grenseløse lojalitet er totalt usentimental, men samtidig nødt til å røre deg.»

– Nils Olav Sæverås

«If this were a Hollywood film, a new-found closeness would suddenly begin to take hold, reinforced by strategically placed music – which is why you should thank your lucky stars Matias Armand Jordal is Norwegian!»

– Dimitri Eipides

'Special Mention' - Kutxa-New Directors Award San Sebastian Filmfestival 2009

'The Church of Iceland award' Reykjavik Internationale Filmfestival 2009.

T O G E T H E R

Together is a story about guilt and despair. It tells us that love can keep us alive when everything else has fallen apart. Three embraces mark the way from sorrow to acceptance, from despair to hope. Together is a realistic and hopeful film that reminds us that the smallest touch can do wonders.

S A M M E N

En familie på tre gleder seg til å dra på ferie. På veien blir mor drept i en ulykke og livet blir brått og uventet snudd opp ned. På hver sin måte prøver faren Roger og sønnen Pål å leve videre, men savn og skyldfølelse truer med å splitte dem. Det hele forsterkes av at de egentlig aldri har gjort så mye sammen. Selv enkle ting som å lage mat blir en ny utfordring. Roger klarer ikke å håndtere sorgen og det å ha aleneansvaret for sin tolv år gamle sønn, noe som gir seg utslag i flere drastiske handlinger. I stedet for å støtte seg til hverandre, blir begge alene i en tid der de trenger hverandre som mest. Med kjærlighet og stahet gjør imidlertid Pål alt for å knytte bånd til sin far. Tross det faren utsetter han for, nekter sønnen å gi opp det å være en familie.

bottom of page